Soutěž:
DĚTI BAHNA

Jste dostatečně šílení na to, abyste dokázali chytit šílenou dobu za ruku a změřit jí tep? Abyste oklamali její logos a přivedli jej k rozumu?
Pro studenty a studentky FHS VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ FEJETON NA AKTUÁLNÍ TÉMA „VRÁTI SE SVĚT K NORMÁLU? A POKUD ANO, BUDE TENTO NOVÝ „NORMÁL“ NORMÁLNÍ?“ Výherce či výherkyni soutěže kromě cti a slávy odměníme částkou 5 000 Kč, přičemž vybrané fejetony včetně vítězného budeme publikovat na facebooku a také zde, na našich webových stránkách. Soutěž jsme pojmenovali „Děti bahna“.
Fejetony o minimální délce 2 a maximální délce 3 normostran zasílejte do 31.12.2020 na adresu deti.bahna@gmail.com. Fejetony budou před posouzením porotou ve složení Tatiana Badurová – Jakub Chavalka – Jakub Marek – Ondřej Váša důsledně anonymizovány.
Mimochodem, zajímá Vás, proč zrovna „Děti bahna“? Inspirací nám je stejnojmenný román Raymonda Queneaua, ve kterém beletristicky zúročil detektivní práci na neobvyklé encyklopedii Na pokraji temnoty. Literární šílenci 19. století, ve které shromáždil literární blázny „nemající učitele ani žáky“, již s vážnou tváří publikovali perly jako například: „Slunce je nečisté… Jeho jádro je tvořeno výkaly, je to žumpa našeho systému… Lidé jsou malá potulná slunce… Kdyby lidé byli stejně čistí jako andělé, mohly by všechny ženy počít děti fotograficky“ (R.Q., Děti bahna, Praha 2002, s. 157-159).
Toť žertovná inspirace stejně jako varování, neboť Vaším úkolem je vyhnout se Skylle banality a Charybdě prvoplánového „výtrysku geniality“ a napsat fejeton, který bude stejně tak originální a pronikavě jiskřivý jako disciplinovaně smysluplný.
Tedy: k psacím strojům!
Vaše
SFA

Posílejte do 31.12.2020
na adresu deti.bahna@gmail.com